Category: Положення з охорони праці

0

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також...

0

Типове положення про службу охорони праці

Згідно з Законом України “Про охорону праці” служба охорони  праці  створюється  роботодавцем для  організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних   заходів,  спрямованих  на  запобігання нещасним  випадкам,  професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової...

0

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

Типове положення визначає основні завдання, права та організацію діяльності Комісії з питань охорони праці підприємства, яка може бути створена за рішенням трудового колективу відповідно до статті 16 Закону України “Про охорону праці”. Комісія є...

0

Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

Типове положення визначає вимоги до діяльності уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. Уповноважені  найманими  працівниками  особи  з   питань  охорони  праці  (далі  –  уповноважені  з  питань  охорони  праці)  обираються на підприємствах,  де  немає  професійної  спілки,  для  здійснення ...

Авторизація
*
*
Генерація паролю